Nyheder

2022

Kielkasterne


MAD+KUNST+MUSIK 2022

Mad+Kunst+Musik


 

Generalforsamling 2022

.         

41 fæstebønder deltog den 9. april i Fæstebondeforeningens generalforsamling på Herregården Odden. Dagen startede med flot musikalsk indslag fra 3 unge mænd: Bertram, Jakob og Marcus fra Hjørring Musiske Skoles talentklasse.

Herefter blev der serveret frikadeller og kartoffelsalat med tilbehør. Det var muligt at få plads til alle i Gyldenlæderstuen og Flygelstuen.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og styret af Poul Jelsager. Efter formandens beretning ved Agnes Pilgaard, blev årsrapporten fremlagt af kasserer Peter Smidstrup. Begge dele godkendt af forsamlingen.

Der ændres ikke på fæstebondebidraget, som fortsat vil blive på 250 kr. årligt.

Der var stor udskiftning i bestyrelsen i år.

Følgende udtrådte af bestyrelsen: Peter Smidstrup, Jette Nedergaard og Hanne Frost samt suppleanter Jens Holt Andersen og Kristoffer Vinter Olesen.

Til bestyrelsen blev valgt: Peder Flansmose, Grethe Nielsen, Anna Marie Bram Winther samt suppleant Kjeld Christensen.

Gerda Rump Christensen og Agnes Pilgaard og suppleant Alfred Jokumsen fortsætter. Et stort tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen.

Donationen til Fonden fra Fæstebondeforeningen i 2021 blev overrakt af Agnes Pilgaard til formand fra Fondsbestyrelsen Morten Petersen. Morten fortalte om værket ”Fløjtespil for rokoko dame” (1984).

En ny variant af Odden-lagkagen blev nydt til kaffen og herunder fortalte Morten Petersen, om hvad der sker på Odden og paner om nye tiltag. Morten Petersen udtrykte stor glæde over fæstebøndernes opbakning.

En dejlig og positiv dag. Tak til alle fremmødte.

 


Generalforsamling 2022

Dato for generalforsamling i Fæstbondeforeningen på Herregården Odden er

lørdag den 9. april kl.13. Tilmelding nødvendig på telefon 30497420 (sms) senest 1. april.

Mvh. bestyrelsen


Nyheder fra 2021

Invitation: Gratis besøg på Odden – 4 gange i juni