Fæstebonde under Herregården Odden

Fæstebondeforeningen har til formål at støtte Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden. Denne enestående, privat skabte samling af  maler, billedhugger, fotograf, arkitekt, grafiker 0g keramiker Jens Ferdinand Willumsens skitser, forarbejder studier og færdige værker rummer ca. 1500 arbejder.                                                               Samlingen har til huse på den over 500 år gamle herregård Odden i Mygdal nord for Hjørring. Den har åben for publikum 7 måneder om året (april – oktober).
Støtteforeningen blev oprettet den 12. februar 1995 af samlingens stifter Victor Petersen. Navnet er inspireret af fortidens system, hvor bønderne kunne fæste (lease) et stykke jord af herremanden mod et passende vederlag samt yde en arbejdsydelse efter aftale (hoveri).   Victor Petersen og hans hustru Kirsten Petersen overdrog samlingen og herregården til en fond, der imidlertid ikke har anden kapital end bygningen og kunstværkerne og kun i meget begrænset omfang modtager offentlig støtte.

Bliv fæstebonde – og støt Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden.
Derfor har samlingen brug for hjælp fra interesserede fra nær og fjern. Deres støtte er med til at bevare og vedligeholde denne helt unikke samling af Willumsens arbejder igennem et langt kunstnerliv, præsenteret i historiske rammer.

Hvorfor en støtteforening?
Medlemmernes bidrag er med til at bevare Victor Petersens Willumsen-samling på Odden. Midlerne bliver brugt til vedligeholdelse af såvel bygningerne som selve kunstsamlingen, herunder køb af nye værker.

Hvad kan medlemmer gøre for foreningen?
Foruden gennem deres økonomiske bidrag yder adskillige medlemmer af foreningen på frivillig basis praktisk hjælp – “hoveri”. Men den største hjælp, du kan bidrage med, hvor den offentlige støtte måske bortfalder helt, vil være at gøre en indsats for at skaffe nye fæstebønder. Man kan tegne sig som almindelig fæstebonde, som “storbonde”, eller eventuelt melde sig som frivillig.

Se mere på samlingens hjemmeside: www.jfwillumsenodden.dk