Bliv Fæstebonde

Hvem kan blive medlem?
Som medlem kan optages enhver interesseret person, virksomhed eller institution, der er interesseret i at bidrage med et større eller mindre beløb. Det koster kun 225,- kr. om året i fæstebondebidrag og gavebeløb til foreningen er fradragsberettiget på selvangivelsen efter gældende regler.

Hvordan bliver jeg medlem?
Ved at udfylde og sende tilmeldingen nederst på siden eller ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Hvad opnås ved at være medlem?

  • Du modtager et fæstebrev med eget navn og laksegl (uden ramme) ramme kr. 300,-
  • Du kan deltage i den årlige generalforsamling til bespisning med ledsager
  • Du har fri adgang til samlingen
  • Du får 10 % rabat ved leje af herregårdens gæstebolig
  • Du modtager foreningens avis tre gange om året
  • Du har gratis adgang til Willumsens Museum i Frederikssund

    Jeg vil gerne meldes ind i støtteforeningen Fæstebønder ved Herregården Odden, - og husk at hoveriarbejdet kun består i at betale dit kontingent! Alle felter bedes udfyldt.